Hyra bystuga Hyra bagarstuga Båtklubben Vad händer i byn?

Vad händer i Övermo by

Januari 6 - julfest för juniorer

Mars 3 - årsmöte

April - iordningställande av kyrkbåtarna

Maj - städdag vid och inuti bystugan

Juni 17 - byns majstångsresning

Juni 19 - Slåtter vid varvet. Samling varvet. Kl.18.30

Juni 23 - Ro kyrkbåten från bystugan til Kyrkan. Kl.9.45

Juni 30 - Bryggfest vid bystugan. Mat och dryck köper ni på plats. Kl.18.00

Juli - Slåtter på byns allmänningar

Augusti 10 - Övermoturen med Engelbrekt från Övermo. Nedströms älven för Övermobor i första hand. Bokas via Engelbrekt. Kl.19.00


Arbeten som skall göras:

- byte av tegel och vindskivor på ”Tickens”

- golv i scoutstugan

- varvet; röjning, upprustning av förrådsbyggnader

- lösning av S34, ägandefrågan av varvsområdet

OBS. Ändringar kan förekomma, se facebook eller byns anslagstavlor.

Nere vid båthamnen och varvet finns en flottistbrygga att avnjuta solnedgången på. Där finns också en grillplats, bord och bänkar samt en slogbod att krypa in undan regn och blåst. Allt arbete är ideellt och alla är välkomna att vara med. Det är ett bra sätt att lära känna andra bybor.